Eesti maagilised rabad

Eestimaa loodus on ainulaadne ja mitmekesine. Rabad ja sood on Eestimaa tõeline väärtus. Raba on maagiline ja ürgne koht, mis tekkis kuskil 8 000 aastat tagasi. Eesti maismaast on lausa 5,5% kaetud rabade ja soodega, turbamaadega aga 22%.

Eesti raba elanikud

See imeline koht on elupaigaks paljudele rabaloomadele ja taimeliikidele. Taimeliikidest on kõige levinumad puhmas kanarbik, pohlad, mustikad, jõhvikad, rabamurakad, sookail ja paljud teised. Puurindelt on esindatud enamasti harilik mänd ja sookask, harvem leidub ka kuuske. Oma teel rabas võid kohata ka selle põliseid elanikke, kelleks on peamiselt selgrootud, kuid ka mõned põdrad, valgejänesed, metskitsed on end seal sisse seadnud.

Eesti raba veekogud

Rabaturba kogumassist moodustab kuni 95% vesi. Rabamaastikul on palju erinevaid veekogusid – laukad, älved, jõed, ojad ja rabajärved. Laugaste sügavus võib ulatuda 4-5 meetrini, kuid enamasti jääb see siiski alla kahe meetri. Suuremate laugaste keskel võib olla laukasaari, mis on ümmargused või ovaalsed. Laukasaared võivad olla ujuvad. Suviti on väga värskendav kogemus käia laukas suplemas.

Mine rappa

Matk rabasse on suurepärane viis luua oma igapäevasesse ellu vaheldust ja saada eemale linnamürast. Värskes ja puhtas õhus viibimine ergutab meeli ning aitab lõõgastuda. Paljud rabad on tehtud inimestele lihtsasti ligipääsetavaks laudteedega.